Enter your keyword

Wycinka drzew Bielsko-Biała, Żywiec i okolice

WYCINANIE DRZEW TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Wraz ze wzrostem urbanizacji nasze miasta zaczęły się rozrastać, wchłaniając tereny zielone. Polityka zagospodarowania przestrzennego poprzednich lat często nie uwzględniała racjonalnych nasadzeń w obszarach zabudowanych. Dziś spotykamy się z sąsiedztwem drzew w obrębie budynków mieszkalnych, zakładów pracy czy cmentarzy. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, jaka odpowiedzialność spoczywa na właścicielach posesji porośniętych drzewami. Jeżeli o nie zadbamy, będą one stanowiły ozdobę oraz „fabrykę” czystego powietrza w naszym ogrodzie. Powinniśmy to robić dla własnego bezpieczeństwa oraz utrzymania drzew dla następnych pokoleń. Nasze prace wykonujemy na terenie Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Szczyrku, Wisły, Ustronia, Kóz, Kęt, Czechowic-Dziedzic oraz całego województwa śląskiego. Wycenę prac sporządzamy na miejscu wycinki. Klient nie ponosi żadnych kosztów z nią związanych.
Oferujemy między innymi:

 • nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (dostarczamy sadzonki oraz służymy pomocą w ich doborze),
 • koronowanie drzew, czyli przycinanie gałęzi do 1/3 objętości całej korony (zabieg ten chroni drzewo przed silnymi wiatrami. Jego wybór zmniejsza także koszty, ponieważ nie wymaga całkowitego usunięcia drzewa z terenu posesji),
 • usuwanie jemioły, hub oraz innych pasożytów
 • wycinanie suchych gałęzi, formowanie koron drzew lub cięcia techniczne, które usuwają kolizje drzew z urządzeniami technicznymi lub zabudowaniami, zmniejszają opory podczas wiatrów,
 • wycinkę drzew metodą klasyczną, w której drzewo ucinane jest na wysokości gruntu,
 • wycinkę z użyciem podnośnika koszowego,
 • wycinkę drzew metodą arborystyczną (alpinistyczną), gdzie pień jest stopniowo skracany i opuszczany na grunt za pomocą specjalistycznego sprzętu alpinistycznego (taką metodę stosujemy głównie, gdy usuwane drzewo rośnie w sąsiedztwie zabudowań i nie istnieje możliwość dojazdu podnośnikiem koszowym),
 • prace pielęgnacyjne w koronie metodą alpinistyczną
 • rozdrabnianie wszelkich odpadów powstałych podczas wycinki za pomocą rębaka spalinowego (posiadamy rozdrabniacz 13 hp stosowany głównie w miejscach ciasnych, z brakiem dojazdu oraz 30hp o dużych możliwościach przerobowych),
 • cięcie usuniętego drzewa na klocki i drobne gałęzie,
 • usuwanie pni maszynowe (przy użyciu frezarki do pni) oraz mechanicznie (przy użyciu wciągarki),
 • wywożenie samochodem ciężarowym z terenu posesji wszystkich niepożądanych odpadów,
 • prace dmuchawą spalinową lub odkurzaczem do liści